Čebelarski krožek PŠ Turjak, šolsko leto 2023/2024