Zbornik 45. dnevi čebelarstva – Celje 2022

ZBORNIK 45. dnevi čebelarstva

Vsebina zbornika:
VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA ČEBELARJENJE
Aleš Bozovičar, Matjaž Levičar – Podnebne spremembe in čebelarstvo 
Gal Oblišar – Podnebje in njegova spremenljivost

VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA POSAMEZNE VIDIKE ČEBELARJENJA

 • Aleš Bozovičar in Matjaž Levičar – Vpliv podnebnih sprememb na vire medenja
 • Simon Golob – Vpliv podnebnih sprememb na tehnologijo čebelarjenja
 • prof. dr. Janko Božič – S pomočjo novih znanj in tehnologij do lažjega prilagajanja čebelarjenja podnebnim spremembam
 • doc. dr. Maja Ivana Smodiš Škerl – Vpliv podnebnih sprememb na prehrano čebel
 • dr. Andreja Kandolf Borovšak – Podnebne spremembe in čebelji pridelki
 • dr. Peter Kozmus – Vpliv podnebnih sprememb na vzrejo matic
 • asist. dr. Metka Pislak Ocepek – Vpliv podnebnih sprememb na zdravje čebel
 • prof. dr. Janko Božič – Čebelarji, soupravljavci in promotorji biotske raznovrstnosti za lažje blaženje sprememb pridelave hrane v pogojih podnebnih sprememb
 • Matjaž Levičar – Dobra praksa saditve medovitih rastlin v okviru čebelarskega društva
 • Janez Gačnik – Dobre prakse sajenja medovitih rastlin iz lokalnih okolij
 • prof. dr. Janko Božič – Čebelarji, soupravljavci in promotorji biotske raznovrstnosti za lažje blaženje sprememb pridelave hrane v pogojih podnebnih sprememb
 • Matjaž Levičar – Dobra praksa saditve medovitih rastlin v okviru čebelarskega društva
 • Janez Gačnik – Dobre prakse sajenja medovitih rastlin iz lokalnih okolij
 • DOBRE ČEBELARSKE PRAKSE
  Marija Sivec – Priprava rezervnih družin v pozno poletnem obdobju
 • Tomaž Lesnjak – Vzreja rodovniških matic na plemenilni postaji Lučka Bela
 • dr. Lucija Žvokelj – Vpliv prekinitve zaleganja na obvladovanje varoj
 • Irma Petelin – Priprava čebel za izkoriščanje zgodnih paš
 • Jure Justinek – Priprava čebel za izkoriščanje paš celo leto s poudarkom na preprečevanju rojenja
 • Franko Dolgan – Moj način zatiranja varoj na ekološki način
 • Mitja Smrdel – Moja tehnologija čebelarjenja za višjo kakovost čebeljih pridelkov 
 • Rezultati natečaja najboljših tehnoloških rešitev v čebelarstvu
  za leto 2022
 • Seznam razstavljalcev