Sporočanje čebeljih družin nakjasneje do 1. decembra v tekočem letu

V skladu s Pravilnikom o označevanju čebelnjakov in stojišč je vsak čebelar dolžan v Register čebelnjakov sporočati podatke o številu čebeljih družin, ki je bilo v posameznem čebelnjaku na dan 15. april in 31. oktober in sicer najkasneje do 1.decembra v tekočem letu. Pri številu čebeljih družin se upoštevajo tako gospodarne kot tudi rezervne čebelje družine.

Čebelarji lahko to storite prek spletne aplikacije ali fizičnega obrazca, ki vam ga s strani Uprave za varno hrano samodejno pošljejo na vaš naslov.
Spletni obrazec za sporočanje najdete na spodnji povezavi

https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir_javno/w_apis_census.startup