NPK apiterapevt/-ka sprejet

Državni izpitni center bo na podlagi javnega razpisa izbral izvajalca postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicne kvalifikacije Apiterapevt/-ka, tako da bo poklicna kvalifikacija Apiterapevt/-ka zaživela tudi v praksi.

Standard in Katalog najdete na tej povezavi: https://www.nrpslo.org. V iskalnik vpišite apiterapevt

Vsem, ki so pomagali NPK Apiterapevt/-ka spraviti v življenje se iskreno zahvaljujemo.