Vabilo na izobraževanja o biotski raznovrstnosti

V okviru projekta Interreg IT-SLO BEE-DIVERSITY smo pripravili izobraževanje za čebelarje, ki bo čebelarjem dalo znanje kako lahko pripomorejo k ohranjanju biotske raznovrstnosti na področju opraševalcev, rastlin in v kmetijstvu. Po opravljanjem izobraževanju boste prejeli potrdilo o pridobitvi kompetenc za čebelarja, promotorja biotske raznovrstnosti.
Izobraževanje obsega program 17 predavanj in 9 delavnic. Vsebina predavanj bodo: vloga biotske raznovrstnosti, vloga opraševalcev, predstavitev divjih medovitih rastlin, biologija divjih opraševalcev, kmetijske dejavnosti v podporo biotske raznovrstnosti, uporaba javnih zbirk za oceno biotske raznovrstnosti na izbranem območju, vpliv tujerodnih invazivnih rastlin, gojenje medovitih rastlin, ohranjanje vrstno pestrih travnikov, pridobivanje semena s travniških površin.
V delavnicah se bomo naučili saditi in vzgajati medovite rastline, kako pregledovati geografske karte, pripravo gnezdišč za divje opraševalce, prepoznavati divje opraševalce, pridelava in zbiranje semen medovitih rastlin, kako iztrebljati invazivne rastline, poznati medovite rastline in opraševalce na travniku.

Predavanja in delavnice bodo vodili naši sodelavci z Biotehniške fakultete.

Predavanja bomo izvajali tudi hibridno, torej bo vsako predavanje tudi dostopno na daljavo preko Webex programa.

Po opravljanjem izobraževanju boste prejeli potrdilo o pridobitvi kompetenc, a pod pogojem pristnosti na izobraževanju najmanj 60 %, ter opravljanjem preverjanju znanja in spretnosti.
Izobraževanje bomo začeli 15.3.2022 ob 17h v Biološkem središču na Večni poti 111, Ljubljana. Predavanja se bodo pričenjala ob 17h. Serija predavanj in delavnic bo trajala do prve polovice junija 2022.

Spodaj je priložen urnik izobraževanj. Sproti bomo še obveščali o lokacijah predavanj. Termini so fiksni.

Udeležba je brezplačna, a število udeležencev je omejeno.

Za prijavo nam pišite na tina.porenta@bf.uni-lj.si ali pokličite 051 229 160.

Lep pozdrav,
Tina

Tina Porenta
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology
Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
www.bf.uni-lj.si

Pisarna: / Office: Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana
T.: +386 1 3203 374
tina.porenta@bf.uni-lj.si

Vabilo

Naloži